SOG CMS Wiki

Powered by
steido.nl

Evenement Object

Moeilijkheidsgraad: Makkelijk
Met het evenement object kan een agenda item dynamisch toegevoegd worden aan de site. Hiermee kunnen dus individuele evenementen getoond worden zonder de agenda volledige te tonen zoals beschreven bij het agenda object. Om een event object toe te voegen, klik op het plusje om een nieuw object toe te voegen en kies evenement.
In het Event object kunnen vervolgens een aantal zaken worden ingesteld. Met tekst positie wordt bepaald waar de tekst komt te staan ten opzichte van de foto van het evenement. 
Bij agenda item kan vervolgens gekozen worden welk agenda item getoond dient te worden. Dit kan een specifiek item zijn (denk bijvoorbeeld bij een promotiepagina van een evenement) of juist het eerstvolgende item. Wanneer er in één container meerdere evenement objecten staan die de optie eerstvolgende item geselecteerd hebben, zullen de evenementen elkaar chronologisch opvolgen. 
Bij link kan het evenement gekoppeld worden aan een pagina. Wanneer de gebruiker dan op het evenement object klikt zal deze doorgestuurd worden naar de gespecificeerde pagina. Dit kan extern zijn (bijvoorbeeld naar een ticket systeem) of intern (naar een pagina op de website over het evenement). 
Nu het evenement object is toegevoegd, moet de agenda gevuld worden om iets te kunnen tonen op de pagina. Door via het website menu naar het agenda menu te gaan kunnen items worden toegevoegd.
Na het klikken op het agenda menu krijg je een overzicht van alle agenda items te zien. Hier kunnen bestaande items bewerkt worden of nieuwe worden toegevoegd. Toevoegen gaat via het plusje. Aanpassen via het bewerken icoontje.
Vervolgens kan er een nieuw item worden aangemaakt. Hier dienen eerst een aantal velden ingevuld te worden. 

Datum evenement: Is de datum waarop het evenement plaatsvindt. 
Locatie: Is de locatie waar het evenement plaatsvindt. 
Tijden: Is het tijdstip/tijdstippen waarop het evenement plaatsvindt. 
Informatie link: Een eventuele link naar een informatiepagina van het evenement.
Video link: Een eventuele link naar een video van het evenement.
Ticket link: Een eventuele link naar een ticketpagina van het evenement.
Klik tot slot bovenin op het tabje voor de talen die je website ondersteund. Hier kan de omschrijving en titel van het evenement getoond worden die in de agenda zichtbaar worden.

Na het opslaan kan het agenda item toegevoegd worden aan het evenement object

Suggesties

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

logo-oranje.png

Steido.nl is een samenwerking van twee jonge, enthousiaste ondernemers met vernieuwende ideeën. Wil je sparren, of heb je vragen, neem gerust contact met ons op.