SOG CMS Wiki

Powered by
steido.nl

Formulier Object

Moeilijkheidsgraad: Makkelijk
Met het formulier object kun je ervoor zorgen dat bezoekers formulieren kunnen invullen op de website. Denk bijvoorbeeld aan een contactformulier waar mensen vragen mee kunnen stellen, of een aanmeldformulier waarmee mensen zich voor evenementen kunnen aanmelden. Om een formulier object toe te voegen, klik op het plusje om een nieuw object toe te voegen en kies formulier.
Het formulier object bestaat uit twee onderdelen, aan de linkerkant zie je de verschillende velden die onderdeel zijn van het formulier, aan de rechterkant staat de algemene instellingen van het formulier. In de algemene instellingen kunnen de volgende 

Titel is de titeltekst boven het object
Subtitel is de subtitel boven het object
Submit is de tekst die op de knop voor het verzenden van het formulier staat. 
Mail gebruiker geeft aan of de gebruiker die het formulier heeft ingevuld een bevestiging via mail krijgt. 
Mail van bepaalt van welke mailadres de email komt die de gebruiker ontvangt als bevestiging (mits mail gebruiker op 'ja')
Mail naar administrator is het emailadres waar de ingevulde formulieren naar toe worden gestuurd. Vul hier dus het emailadres van de beheerder van de website in. 
Onderwerp is het onderwerp van de mail van het ingevulde formulier. 
Bevestiging tekst is de tekst die de gebruiker op de website te zien krijgt na het succesvol verzenden van het formulier. 
Mailchimp lijst is de mailchimp lijst waar de ingevulde emailadressen worden opgeslagen, zie ook Mailchimp koppeling
Aan de linkerkant van het overzicht kunnen de verschillende velden worden toegevoegd. Deze velden bepalen wat de gebruiker in kan vullen om het formulier te versturen. Klik op voeg toe om een nieuw veld toe te voegen. 
Om een veld toe te voegen dienen een aantal gegevens te worden ingevuld. 

Naam is de naam van het veld, de gebruiker op de website ziet deze naam niet. 
Type is het type van het veld, er kunnen verschillende types worden gekozen, die in de volgende alinea verder worden beschreven. 
Label is de tekst die voor het invulveld komt de staan op het formulier. Deze waarde is niet verplicht. 
Placeholder is de tekst die in het invulveld staat vóór de gebruiker iets intypt. Wij raden aan ofwel label, ofwel placeholder in te vullen zodat een gebruiker weet wat hij in het veld in dient te vullen. 
Waarde wordt gebruikt in het geval van keuzeopties (zie type checkbox, radio en select). Vul hier de keuzemogelijkheden in, gescheiden met komma's. 
De volgende type velden zijn beschikbaar voor formulieren. 

Checkbox is een veld waarmee verschillende opties kunnen worden aangevinkt. Bij een checkbox kunnen meerdere waarden worden geselecteerd 
Datum is een veld waarin een datum kan worden gekozen. 
Email is een veld waar een emailadres dient te worden ingevuld. Er wordt gevalideerd of het voldoet aan emailconventies. 
Memo is een tekstveld waar meerdere regels in kunnen worden gevuld. 
Nummer is een veld waarin getallen kunnen worden ingevuld. 
Radio is een veld waarmee een optie gekozen kan worden. In tegenstelling tot een checkbox kan de gebruiker maar één van de waardes kiezen (denk aan de keuze tussen man of vrouw). De weergave van radio is een rond knopje.
Select is een veld waarin via een dropdown menu een keuze kan worden gemaakt.
Tekst is een standaard tekstveld, waar één regel tekst in kan worden gezet. 
Postcode is een veld met automatische validatie op Nederlandse postcodes
Bestand is een upload-vak voor bestanden die via het formulier doorgestuurd zullen worden als bijlage van een mail 

Suggesties

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

logo-oranje.png

Steido.nl is een samenwerking van twee jonge, enthousiaste ondernemers met vernieuwende ideeën. Wil je sparren, of heb je vragen, neem gerust contact met ons op.